Levering voorwaarden , Delivery Information, Lieferinformationen

Levering voorwaarden , Delivery Information, Lieferinformationen Hempa shops - Belgium - Germany - Netherlands. 

Levering en verzending.

Zie algemene voorwaarden webshop.

Verzenden: producten op voorraad worden indien mogelijk nog dezelfde dag verzonden, anders de eerst volgende werkdag.

Producten worden anoniem verpakt.

Verzend kosten zijn gelijk ongeacht in welk land u koopt.

Indien een product in uw land niet op voorraad is zal het vanuit depot van het dichts bijzijnde shop naar u worden verzonden.

Hier aan zijn geen extra kosten verbonden.

Na uw bestelling ontvangt u een email bericht zodra uw pakket is aangemeld bij DPD.

U ontvangt dan direct de traceercode.

Volg uw pakket voor ontvangst moment, komt uw pakket niet aan? Neem contact met ons op als iet niet in orde is, wij lossen het voor u op.

De factuur/nota ontvangt u via ons systeem beheer-administratie/ Paypal/ of zit bij uw bestelling.

Indien wij gebruik moeten maken van een latere of andere verzendwijze zullen wij u direct informeren.

Producten ophalen is niet mogelijk.

Lieferung und Versand.

Siehe Webshop für allgemeine Geschäftsbedingungen.

Versand: Produkte auf Lager werden am selben Tag versendet, wenn möglich, ansonsten am nächsten Arbeitstag.

Produkte werden anonym verpackt.

Die Versandkosten sind gleich, egal welches Land Sie kaufen.

Wenn ein Produkt in Ihrem Land nicht vorrätig ist, wird es Ihnen vom nächstgelegenen Geschäft geschickt.

Keine zusätzlichen Kosten sind hier beteiligt.

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail, sobald Ihr Paket bei DPD registriert ist.

Sie erhalten sofort den Tracking-Code.

Folgen Sie Ihrem Paket bevor Sie Zeit bekommen, kommt Ihr Paket nicht an? Kontaktieren Sie uns, wenn es nicht in Ordnung ist, wir werden es für Sie lösen.

Sie erhalten die Rechnung / Rechnung über unsere Systemverwaltung / Paypal / oder Ihre Bestellung.

Wenn wir eine spätere oder andere Versandart verwenden müssen, werden wir Sie umgehend informieren.

Das Sammeln von Produkten ist nicht möglich.


Delivery and shipping.

See general terms and conditions webshop.

Shipping: products in stock will be shipped the same day if possible, otherwise the next working day.

Products are packaged anonymously.

Shipping costs are the same regardless of which country you buy.

If a product is not in stock in your country, it will be sent to you from the nearest shop.

There are no extra costs attached.

After your order you will receive an email message as soon as your package is registered with DPD.

You will immediately receive the tracking code.

Follow your package before receiving time, does your package not arrive? Contact us if it is not in order, we will solve it for you.

You receive the invoice / invoice via our system management administration / Paypal / or your order.

If we have to use a later or other shipping method we will inform you immediately.

Collecting products is not possible.